Dźwięki jak obręcze wiążą słowa i będą ich obroną, zbroją i tarczą, które oprą się czasowi i przypomną je następnym pokoleniom. Taki właśnie wymiar ma pisanie muzyki, ożywianie nieznającego barier kodu emocji i czystego piękna. W muzyce Przemysława Gintrowskiego słychać wierność słowu i słychać pokorę wobec treści.
I jak dach świątyni nie może ostać się bez kolumn podtrzymujących sklepienie, tak pieśń nie zostanie pieśnią, jeśli odejmie się jej dźwięk. Podziwiamy czasem dach, nie pamiętając, że podtrzymuje go mocna podstawa. Więc teraz jest pora, aby zapisać tę siłę w naszej pamięci. A jeśli pamięci – to świętej:
Przemysław Gintrowski. Mocarz dźwięku.
Z pożegnania Przemysława Gintrowskiego, październik 2012

202140. Lecie Stanu Wojennego Opisane twórczością Przemysława Gintrowskiego

Spotkanie z Przemysławem Gintrowskim to dla wielu z nas czas wyjątkowy. To czas dla tych, którzy mają wspomnienia z okresu stanu wojennego, walki o wolną Polskę, czasu, w którym muzyka i słowa znaczyły dla nas tak wiele. To również obowiązek, utrwalenie i pielęgnowanie twórczości wielkiego artysty, dobrego i uczciwego człowieka. Wielu z nas nosi również w sercu pamięć o tym czasie. To bardzo ważne – bo naród uczy się przykładem, a człowiek aby wiedział dokąd idzie, musi wiedzieć skąd pochodzi.

40. Lecie Stanu Wojennego Opisane twórczością Przemysława GintrowskiegoNagroda im. Przemysława Gintrowskiego

Twórczość Przemysława Gintrowskiego to przede wszystkim muzyka, która nadawała nowe życie, nowy wymiar słowom. Słowom, które mówiły o rzeczach dla Polski najważniejszych, które dotykały wartości najwyższych - prawdy, umiłowania do wolności oraz niezależności.