Przemysław Gintrowski

Przemysław Gintrowski

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego

Fundacja im. Przemysława Gintrowskiego powstała w celu ochrony imienia, wizerunku i spuścizny artystycznej zmarłego w 2012 r. kompozytora, muzyka i barda Przemysława Gintrowskiego oraz zachowania pamięci o jego twórczości. Głównym celem fundacji jest promocja i popularyzacja twórczości Przemysława Gintrowskiego, a także popularyzacja i promocja kultury i sztuki muzycznej oraz talentów muzycznych, wspieranie edukacji muzycznej oraz działalność na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Fundację powołali członkowie najbliższej rodziny barda.

Fundacja wręcza Nagrodę im. Przemysława Gintrowskiego i organizuje koncert poświęcony jego pamięci.


Niezapomniany koncert

Niezwykły koncert – hołd dla Przemysława Gintrowskiego. Artysty, który mówił, że sztuka powinna poruszać podstawowe wartości moralne, który całym sobą śpiewał: muszę walczyć za ojczyznę i który do końca swoich dni głosem przypominał o tym, co najważniejsze. Koncert odbył się 5 grudnia 2016 roku, w przededniu 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego, czasu tak mocno obecnego w jego twórczości. Upamiętniając osobę Gintrowskiego, oddajemy jednocześnie cześć ofiarom tamtych czasów i przypominamy o ich tragizmie wprost, unikając wszechobecnej tendencji do relatywizowania wydarzeń z 1981 r. Słowa pieśni z tamtych lat nie oszukują i nie pozostawiają złudzeń. Warto, by je wciąż przypominać kolejnym pokoleniom.

Podczas koncertu „Gintrowski – a jednak coś po nas zostanie” wręczono nagrody laureatom pierwszej edycji Nagrody im. Przemysława Gintrowskiego: aktorce i pieśniarce Stanisławie Celińskiej, poecie Janowi Polkowskiemu oraz piosenkarce Antoninie Krzysztoń.Nagroda im. Przemysława Gintrowskiego

Twórczość Przemysława Gintrowskiego to przede wszystkim muzyka, która nadawała nowe życie, nowy wymiar słowom. Słowom, które mówiły o rzeczach dla Polski najważniejszych, które dotykały wartości najwyższych - prawdy, umiłowania do wolności oraz niezależności.